รายงานผลการสืบค้นการจดสิทธิบัตรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร
ที่จด ณ สำนักงานสิทธิบัตรต่าง ๆ