สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
 
     
รายงานผลการสืบค้นการจดสิทธิบัตรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร
ที่จด ณ สำนักงานสิทธิบัตรต่าง ๆ


ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556