ผลการดำเนินงานตามโครงการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่อนุรักษ์ 13 จังหวัดได้แก่
  1. เชียงใหม่
  2. เชียงราย
  3. ลำปาง
  4. แพร่
  5. แม่ฮ่องสอน
  6. สุโขทัย
  7. ปราจีนบุรี
  8. กระบี่
  9. เลย
  10. ชัยภูมิ
  11. มหาสารคาม
  12. อำนาจเจริญ
  13. ร้อยเอ็ด
 
 
Download