การประชุมคณะทำงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บทะเบียนภูมิปัญญาฯ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๓ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


-------------------------------------------


ประธานการประชุม นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พร้อมด้วยนางภาวนา คุ้มตระกูล ผู้ช่วยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มีวัตถุประสงค์

  เพื่อเป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการต่อยอดองค์ความรู้
ด้านการแพทย์แผนไทยและจัดทำทะเบียนนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ในการต่อไป ในระบบบริการ
สุขภาพซึ่งทางกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวที่ยังไม่มีการดำเนินการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก โดยกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำการสำรวจ รวบรวมและจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ได้ ๓๐ เขต มีจำนวนบุคลากร ๘๙ ราย
ตำรา ๒๗๑ รายการ ตำรับ ๒๗,๗๕๘ รายการ
ในปี ๒๕๕๙ ได้ขยายอีก ๒๐ ได้แก่ เขตจตุจักร ดุสิต ทวีวัฒนา พระนคร สายไหม ดอนเมือง บางเขน บางซื่อ สัมพันธ์วงศ์ หลักสี่ คลองสามวา ดินแดง หนองจอก บางกะปิ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท ราชเทวี ลาดพร้าว วังทองหลาง และห้วยขวาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ รายการ โดยมีอาสาสมัครที่เป็นพี่เลี้ยง ได้แก่ เขตตลิ่งชัน หนองแขม ราษฎร์บูรณะ และวัฒนา
ทั้งนี้จะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมส่งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙