การประชุมติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบรวมทะเบียนภูมิปัญญาการแพทน์แผนไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๘ ครั้ง ๓/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

ประธานการประชุม     นายประสาท ตราดธารทิพย์  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม        อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ราษฎร์บูรณะ หนองแขม วัฒนา บางนา ลาดกระบัง
บางพลัดและบางกองใหญ่ จำนวน ๑๘ ราย

ผลการติดตามการดำเนินงาน

 ตารางที่ ๑ ทะเบียนภูมิปัญญาฯ และบุคลากรปี ๒๕๕๘

พื้นที่สำรวจ

จำนวนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (รายการ)

บุคลากร

ตำรา

ตำรับ

รวม

เขตตลิ่งชัน

๑๙๘

๒๐๐

เขตราษฎร์บูรณะ

๑๐๒

๑๐๓

เขตหนองแขม

๑๔๘

๑๔๙

เขตวัฒนา

๑๑๘

๑๑๙

เขตบางกอกใหญ่

๒๓๙

๒๔๒

เขตบางนา

๒๓๕

๒๓๖

เขตลาดกระบัง

๒๓๙

๒๔๑

เขตบางพลัด

๒๓๓

๒๓๖

เขตคลองเตย

๒๐๐

๒๐๐

เขตปทุมวัน

๑๖๒

๑๖๓

เขตสาทร

๑๖๗

๑๖๗

เขตบางรัก

๑๕๙

๑๖๐

เขตมีนบุรี

๑๘๙

๑๙๒

เขตบึงกุ่ม

๑๐๓

๑๐๔

เขตสะพานสูง

๑๐๙

๑๑๐

เขตสวนหลวง

๑๐๕

๑๐๖

เขตคันนายาว

๑๐๓

๑๐๔

เขตประเวศ

๑๖๘

๑๘๑

รวม

๑๐

๒๖

๒,๙๗๙

๓,๐๑๕

ตารางที่ ๒ เขตพื้นที่ในการสำรวจ รวบรวม ทะเบียนภูมิปัญญาฯ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จำนวน ๒๐ เขตที่เหลือผลงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รายการ


เขตที่เลี้ยง

เขตเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตลิ่งชัน

เขตจตุจักร เขตสายไหม เขตดุสิต เขตพระนคร

๒,๐๐๐ รายการ

หนองแขม

เขตคลองสามวา เขตดินแดง เขตหนองจอก

๑,๕๐๐ รายการ

ราษฎร์บูรณะ

เขตดอนเมือง เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ เขตสัมพันธวงศ์

๒,๕๐๐ รายการ

วัฒนา

เขตบางกะปิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง

๓,๕๐๐ รายการ

ปัญหาอุปสรรค

 

 

๑. การเข้าสำรวจพื้นที่ ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากขาดเอกสาร สื่อสารสร้างความเข้าใจ
๒. แหล่งที่สำรวจอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร
๓. การสำรวจบุคคลากรยังมีน้อย
๔. การสำรวจตำรายังน้อย เพราะขาดความเข้าใจในการสำรวจ
๕. เวลาในการออกสำรวจ อาสาสมัครบางคนมีงานหลักที่รับผิดชอบแยะ เลยทำให้ในการออกสำรวจได้น้อย