การประชุมการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


 

การประชุมการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก โดยมี

          นายกฤตธัช โชติชนะเดชา ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เป็นประธานในการประชุม

มีวัตถุประสงค์
           เพื่อเป็นการ สำรวจ รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทย และจัดทำทะเบียนนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียว
ที่ยังไม่มีการดำเนินการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ได้เริ่มดำเนินการสำรวจ รวบรวมและจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ปี
๒๕๕๓-๒๕๕๗ ได้ ๑๖ เขต มีจำนวนบุคลากรฯ ๗๙ ราย ตำราการแพทย์แผนไทย ๒๔๕ รายการ ตำรับยาแผนไทย
๒๔,๗๗๙ รายการ ในปี ๒๕๕๘

          ได้ขยายเขตการดำเนินการอีก ๑๙ เขต ได้แก่ ดอนเมือง สายไหม หลักสี่ จตุจักร บางเขน บางกอกใหญ่
ลาดกระบัง บางพลัด บางนา สาทร ปทุมวัน บางรัก คลองเตย สวนหลวง คันนายาว สะพานสูง มีนบุรี บึงกุ่ม
และเขตประเวศ จำนวน ๓,๐๐๐ รายการ

โดยมีอาสาสมัครที่เป็นพี่เลี้ยง ได้แก่ เขตบางขุนเทียน ตลิ่งชัน ราษฎร์บูรณะ หนองแขม และเขตวัฒนา


        นายภานุวัฒน์  โพดนิ่ม นิติกรชำนาญการ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทย
และตำราการแพทย์แผนไทย รวมทั้งชี้แจงแนวทางการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

          ทั้งนี้จะได้มีการประชุมติดตามการดำเนินการในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และประชุมสรุปผลการดำเนินการ
สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในเขต กรุงเทพมหานคร ในวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

DSCF3152 DSCF3188 DSCF3216 DSCF3250 DSCF3163 DSCF3173 DSCF3183 DSCF3159 DSCF3189 DSCF3194 DSCF3232 DSCF3247 ajax lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.0