ป่าชุมชน จังหวัดขอนแก่น


ป่าชุมชนบ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

กวาวเครือขาว

 Pueraria candollei Graham ex Benth. var mirifica

 Leguminosae 

กำแพงเจ็ดชั้น

Salacia chinensis L. 

Celastraceae

เถาวัลย์เปรียง

 Derris scandens (Roxb.) Benth

 LEGUMINOSAE

 

สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

หม่อน

Moru  salba L

Moraceae.

พิกุล

 Mimusops elengi L.

 SAPOTACEAE

 

สมุนไพรที่มีมีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

กำลังเสือโคร่ง

Strychnos axillaris Colebr.

Strychnaceae

ปลาไหลเผือก

 Eurycoma longifolia Jack. 

Simaroubaceae

มะขามป้อม

Phyllanthus emblica L.

Euphorbiaceae