ป่าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี


 

ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

กระชายดำ

Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker

ZINGIBERACEAE

ขมิ้นชัน

Curcuma longa L.

ZINGIBERACEAE

ขมิ้นอ้อย

Curcuma zedoaria L.

ZINGIBERACEAE

มะกา

Bridelia ovata Decne.

EUPHORBIACEAE

 สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

กระเจี๊ยบแดง

Hibiscus sabdariffa L.

Malvaceae.

กะทือ

Zingiber zerumbet (L.)

ZINGIBERACEAE

จันทน์ชะมด

Aglaia pyramidata Hance

MELIACEAE

 สมุนไพรที่มีมีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

เจตมูลเพลิงแดง

Plumbago indica L.

PLUMBAGINACEAE

สะค้าน

Piper ribesioides Wall.

Piperaceae

มะขามป้อม

Phyllanthus emblica L.

Euphorbiaceae