ป่าชุมชน จังหวัดชัยนาท


ป่าชุมชนบ้านโป่งกำแพง หมู่ที่ 18 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

กระเจี๊ยบแดง

Hibiscus sabdariffa L.

Malvaceae.


สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
 

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

กล้วยตีบ

Musa X paradisiaca L. 

Musaceae


มุนไพรที่มีมีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

กระเจี๊ยบแดง

Hibiscus sabdariffa L.

Malvaceae.