ป่าชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์


 

ป่าชุมชนเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

เถาเอนอ่อน

Cryptolepis buchanani Roem. & Schult.

APOCYNACEAE

 

สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

กระเจี๊ยบแดง

Hibiscus sabdariffa L.

Malvaceae.

บุนนาค

Mesua ferrea  L.

CLUSIACEAE

 

สมุนไพรที่มีมีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย

ชื่อทั่วไป

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

กำลังวัวเถลิง

Anaxagorea luzonensis A.Gray

ANNONACEAE

ชิงชี่

Capparis micracantha DC.

Capparidaceae

ชุมเห็ดเทศ

Cassia alata ( L.) Roxb.

Leguminosae