ที่มาข้อมูล : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพรรณพืช ปี 2554