เอกสารเผยแพร่

ตำราแผนปลิงของไทย

การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใช้ปรุงยา (ประสะ-สะตุ-ฆ่าฤทธิ์)